Papilon Milky Flavours

Papilon Milky Flavour is used for Flavoured  Milk, Milkshakes, Smoothies, Ice cream etc.

Badam I Strawberry I Keshar I Pista I Rooh Rose
Vanilla I Butterscotch I Chocolate I Mango I Cardamom
Pineapple I Banana I Coffee Roasted

Packing : 500ml, 5Lit

Doses : 2ml -3ml / Lit of end product

Category: